2018.02.03 Turzyn: Spotkanie noworoczne z biskupem Tyrawą