2018.06.17 Kcynia: Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Bydgoskiego ZKBS RP